tirsdag den 21. juni 2011


Debatten udviklede sig - jeg fik lyst til at formulere optimisme
Jeg ville ønske, at vi kunne formulere os positivt om de alternative muligheder, som et farvel til vækst-økonomien måtte medføre.
Først tror jeg faktisk, at der er alternative vækstområder, som vi kan opdyrke. Fx kan vi omstille persontransporten fra olie til el baseret på vedvarende energikilder og mere kollektiv transport. Vi kunne i højere grad forbruge lokale produkter. (Det er da absurd at spise lammekød, der har sejlet den halve jord rundt i frossen tilstand.) Vi kan forbedre den bestående boligmasse i retning af mindre vand- og energiforbrug, og udvikle nye boformer. Vi kan genindvinde anvendte materialer og øge gen-bruget. Vi kan omlægge kostvaner til mindre krævende landbrugsproduktioner (spise mindre kød).
For det næste kan vi deles om det nødvendige arbejde - og måske endda satse på mere og bedre uddannelse og omsorg. Dagens positive budskab er, at ‘bedstefædre nu også ønsker at være sammen med børnebørnene”. Mennesker trives ved at se andre lære og udvikle sig! Her kunne måske endda være basis for eksport af know-how om løsning af uddannelses- og omsorgsopgaver?
Omlægning af arbejdet med at fremstille vores fødevarer kunne bringe langt flere i nærheden af ‘jord og vand’. Det er livsbekræftende at se planter gro. Det er livsbekræftende at se dyr vokse og trives. Det landbrug vi har i dag er fremmedgørende.
For det tredje kan vi fremme kreative ideudvekslinger. Design er i forvejen et område, som mange unge har stor interesse for - kreativitet og kunst kunne involvere flere og bringe oplevelser med livsfylde (og kritisk sans) ud til langt flere.
For det fjerde, så er det vel ikke helt umuligt at omlægge i hvert fald finans-kapitalismen. Der er da allerede formuleret alternative ideer i det små: Tobin-skat, Basel-processer … efter min smag skal vi langt videre ad den vej.
Det er helt sikkert naivt … men jeg fik lyst til at fremlægge POSITIVEbilleder af mulige alternativer. Sortsyn fører i hvert fald ingen vegne, der er brug for, at vi sammen udvikler gode ideer …
Information har en rigtig god artikel i dag:"Den kendte vækst er ikke mulig på lang sigt" 


 http://www.information.dk/271459#comment-377472 


Den gav mig anledning til at kommentere således: 


"Tak til Jørgen Steen Nielsen og til Mogens Lykketoft - endelig! Med afsæt i miljøbekymringer (en ph.d.-grad i 1991 i miljøundervisning), så er dagens artikel bare så længe ventet … Men nu gælder det så: hvor skal vi begynde med en positiv formulering af det nye vækstbegreb? Det er der formodentlig ingen, der har noget færdigt svar på, men det er da en begyndelse, at Lykketoft påpeger en simpel adskillelse mellem langtidsinvesteringer og rent forbrug som en mulig øjenåbner for folk om, hvad samfundsøkonomien handler om.

En ting jeg har tænkt på - som ligger i den helt anden ende af opgaven - er, at vi skal uddanne befolkningen til at forstå økonomi. Det er nærmest indoktrinering, når den brede befolkning ikke har anden forståelse for økonomi end den, der følger med som en side-læring i folkeskolens matematikundervisning. Her er tal eksakte for 2 + 2 er da = 4, ikke. Det følger heraf, at økonomi nok er en eksakt videnskab. - Og så er det svært at forstå, at den bare en afledt del af filosofi på linje med pædagogik og psykologi fx.

Den nuværende regering har gjort meget for at lægge 70ernes kritiske fag - samfundsfag eller samtidsorientering - for had. Jeg siger ikke, at der ikke har været skæverter indenfor fagområderne - men der var tale om nye fag, som kunne have bidraget til en folkelig uddannelse imod det nye vækstscenarie vi nu skal udvikle.

Vi har brug for kreativitet, solidaritet og nytænkning - ikke for politik ført på gamle økonomiske doktriner. Tak! "