mandag den 2. maj 2011

Først forsvar, så utopi


Jette Tofte Bøndergaard, København
Anna von Sperlings leder Utopien leve (23. april) om venstrefløjens fremtid var meget tankevækkende.

Jeg tænker, at det er meget at forlange af de unge, at de skal stille an med en vækstkritik. New Public Management har betydet, at vi nu skal forsvare den velfærd, arbejderbevægelsen har opbygget. Det, som kunne være et udgangspunkt for at udforme et mere vækstafbalanceret samfund, er under hårdt pres.

Det er faktisk al ære værd, at der er unge mennesker, der vil forsvare det, men det er fuldt forståeligt, at kritikken for øjeblikket rettes mod, at markedslogikken presses nedover velfærden det er vel egentlig også en form for vækstkritik?
For mig er det i hvert fald en forudsætning, at vi opfatter os selv som borgere, der i fællesskab skal forvalte et solidarisk velfærdssamfund. Den herskende nyliberalistiske politik har på meget totalitær vis besat sproget og ændret på virkeligheden. Vi er blevet gjort til forbrugere og konkurrenter. Vi kan forvente service og klage over samme. Vi har fået et lag af kvalitetskontroller, testforvaltere, klagevejledere; offentligt ansatte er gjort til diskenspringere i undervisning og omsorg. Læs for eksempel Rasmus Willigs bog Umyndiggørelse. Den beskriver meget fint, hvor totalitært et system vi faktisk er underlagt, og i hvilken grad vi umyndiggøres.

Jo, det ville være dejligt med lidt vækstkritik og nogle gode utopier, men vi skal nok begynde med at formulere et andet menneske- og samfundssyn end det gældende. Vi skal have myndige borgere, der i fællesskab og på demokratisk vis omformer samfundet. Man kunne begynde med at kigge kritisk på finanssektoren den skaber misvækst for de fleste.
Læserbrev i Information lørdag d. 1. maj 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar