tirsdag den 21. juni 2011

Information har en rigtig god artikel i dag:"Den kendte vækst er ikke mulig på lang sigt" 


 http://www.information.dk/271459#comment-377472 


Den gav mig anledning til at kommentere således: 


"Tak til Jørgen Steen Nielsen og til Mogens Lykketoft - endelig! Med afsæt i miljøbekymringer (en ph.d.-grad i 1991 i miljøundervisning), så er dagens artikel bare så længe ventet … Men nu gælder det så: hvor skal vi begynde med en positiv formulering af det nye vækstbegreb? Det er der formodentlig ingen, der har noget færdigt svar på, men det er da en begyndelse, at Lykketoft påpeger en simpel adskillelse mellem langtidsinvesteringer og rent forbrug som en mulig øjenåbner for folk om, hvad samfundsøkonomien handler om.

En ting jeg har tænkt på - som ligger i den helt anden ende af opgaven - er, at vi skal uddanne befolkningen til at forstå økonomi. Det er nærmest indoktrinering, når den brede befolkning ikke har anden forståelse for økonomi end den, der følger med som en side-læring i folkeskolens matematikundervisning. Her er tal eksakte for 2 + 2 er da = 4, ikke. Det følger heraf, at økonomi nok er en eksakt videnskab. - Og så er det svært at forstå, at den bare en afledt del af filosofi på linje med pædagogik og psykologi fx.

Den nuværende regering har gjort meget for at lægge 70ernes kritiske fag - samfundsfag eller samtidsorientering - for had. Jeg siger ikke, at der ikke har været skæverter indenfor fagområderne - men der var tale om nye fag, som kunne have bidraget til en folkelig uddannelse imod det nye vækstscenarie vi nu skal udvikle.

Vi har brug for kreativitet, solidaritet og nytænkning - ikke for politik ført på gamle økonomiske doktriner. Tak! "

Ingen kommentarer:

Send en kommentar