torsdag den 5. april 2018

Opdatering vedr. kvinders respræsentation i kunstudstillinger


I november 2017 udgav jeg bogen "I respektfuld erindring ... Hvorfor dog huske danske 1800-tals malerinder?" Det var i sal 222 på Statens Museum for Kunst, at jeg opdagede hvor massivt de kvindelige malere er forsvundet ud af den danske kunsthistorie. Salen var indrettet med én væg til fem kvindelige maleres værker og tre vægge til mandlige kunstnere, der enten var eller blev tillagt homoseksuelle præferencer.

Det værk, der især tændte min nysgerrighed viste en, for mig ganske ukendt maler, og ledsageteksten opfordrede til, at vi skulle erindre de mange kvinder, der malede i 1800-tallet respektfuldt. Jeg fandt det ikke særligt respektfuldt, at der var afsat én væg i rummet til at rette op på en erkendt udeladelse af kvinderne. Det førte til at jeg skrev bogen: "I respektfuld erindring..." Udgivet på Skriveforlaget.

Min bog vakte nogen opmærksomhed i dagspressen. Jeg blev interviewet i Radio 24/7 og Berlingske Tidende bragte en dobbeltsidet omtale d. 5. dec. Bogen fik også pæne omtaler bl. a. med en positiv lektørudtalelse. Det gav mig anledning til at tro, at de glemte kvinder, hvoraf flere havde været udstillet på Charlottenborgs censurerede forårsudstillinger gentagende gange - ja en enkelt endog helt op til 30 år i træk, ville blive tildelt fornyet opmærksomhed.
Men nej, siden er sal 222 undergået en total forandring. Ikke for at forstærke opmærksomheden på de mere end 200 malende kvinder. Den tekst, der provokerede mig er fjernet, så de fleste besøgende vil ikke mere finde anledning til at savne kvindernes repræsentation.

Der er tre af de oprindeligt fem kvindelige malere repræsenteret i rummet nu, men med en ganske forandret præsentation af rummet. Nedenfor gengiver jeg først den præsentation, rummet havde i 2015 og derefter den nye, som er kommet til i starten af 2018.

Tidligere præsentation af sal 222:

1. "Kønnet i kunsten (2015)
Kunsthistorien er baseret på myten om det frie, skabende geni - en rolle, som kvinder traditionelt set ikke har haft mulighed for at indtage. Inden kvinder fik adgang til Kunstakademiet i 1888, havde de begrænsede rammer for billedkunstnerisk udfoldelse, og selv derefter fortsatte kunsthistorien med primært at blive skrevet af og om mænd, ligesom eftertidens museumsinstitutioner har haft tendens til at overse kvinderne.
Kvinders position i kunsthistorien har således typisk været som muse, æstetisk motiv eller erotisk objekt. Men der er heldigvis også andre historier at fortælle: om kvindelige kunstnere, erotiserede mænd og maskuline kvinder. Denne sal tematiserer normerne for kønnet i kunsten ved at vise eksempler på værker og kunstnere, der på forskellig vis bryder med disse normer."

Den nye præsentation af sal 222

2. "Det Moderne gennembrud (2018)
Arbejdsliv og intimsfære, kvindefrigørelse og underholdningsindustri, urbanisering og arbejderbevægelse. Begreber, som er nært knyttet til skabelsen af det moderne Danmark. Fra bonde- og landbrugsland bevægede Danmark sig mod industri og bykultur. Intellektuelt og mentalt erstattede troen på videnskaben den gamle verdens religiøse livstolkning.
De kvindelige kunstnere markerede sig i højere grad. Som deres mandlige kolleger skildrede de motiver fra arbejds- og familielivet, men tonen var anderledes. Mere lavmælt og nøgtern i forhold til den heroisering man kan møde hos P.S. Krøyer og Michael Ancher. Nye motiver fra det moderne liv i storbyen og kunstnerens intimsfære dominerede udstillingerne. Med inspiration fra Paris blev lyset og farven intensiveret og kunstnere som Philipsen og Anna Ancher nærmede sig den franske impressionisme."

Holga Reinhards billede af malerinden Ane Marie Hansen med ledsageteksten, der provokerede mig, er væk. I dag hænger Bertha Wegmanns to portrætter på en endevæg i rummet, hvor de flankerer et maleri af Michael Ancher, og et mindre billede af Anna Ancher er ophængt på væggen ved siden af blandt de samtidige mandlige kollegers malerier.

Da jeg i marts 2018 deltog i "SMK Akademiet: Det Moderne Gennembrud", spurgte jeg en af foredragsholderne, Emilie Boe Bierlich, om grunden til nedtagningen. Den blev begrundet med, at Holga Reinhards maleri af veninden Ane Marie Hansen ikke levede op til museets kvalitetsstandarder. Som lægmand kan jeg ikke indvende meget mod dette udsagn, men jeg kunne dog ønske mig en nærmere udlægning af kriterierne for ophængningen i sal 222, for det ser ud til, at det ikke længere handler om at tydeliggøre kvindernes historiske vilkår slet så provokerende som i den første ophængning. Som rummet fremtræder nu, med den nye præsentation, så glider de tre kvinders værker smukt ind mellem mændenes - og der er ingen oplysning om, hvor mange kvinder, der kunne savnes.

Ophængningen tager ikke længere afsæt i at vise kvinders og andre miniorieteters kunst. Det skal jeg ikke begræde, for kunstnereisk kvalitet skal næppe findes i kunstnerens køn eller eventuelle homoseksualitet.

Men er ophængningen blevet mere vellykket? Det er interessant, at ophængningen er sket med henblik på at vise kvalitative forskelle mellem de kvindelige og mandlige maleres foretrukne motiver. Det er også interessant at udstillingen vil demonstrere kønnenes respektive motivvalgs konkrete skildringer af arbejds- og familieliv. Og ydermere, uafhængigt af køn, vil udstillingen desuden demonstrere formmæssige tendenser i retning af at nærme sig den franske impressionisme. Det er jo smukke intentioner - men hvis kvindernes værker ikke repræsenteres med mere end tre værker, så giver det kun ringe mening.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar